facilities • iconRoom Service
 • icon24 Hr. Security and Reception
 • iconAirport Limousine
 • iconBaggage Storage
 • iconCoffee Corner
 • iconNon-smoking rooms
 • iconDry cleanning
 • iconMeeting Room
 • iconFree Wifi
 • iconFitness Room
 • iconparking
 • iconPool and Pool Bar

เว็บไซต์นี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งรวมถึง (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ท่านได้ยินยอมให้เราใช้เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ เราขอแจ้งว่าหากท่านไม่กดยอมรับ ท่านยังคงได้รับรายละเอียดข้อมูลรวมถึงได้รับประสบการณ์และการบริการอย่างดีที่สุดจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา กรุณากดปุ่มเพื่อยอมรับว่าท่านได้อ่านและตกลงใน ข้อกำหนดการใช้งานและ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Accept and Close