DINING

RECOMMEND

Bar and Restaurant

Creamy, subtly sweet, Vanilla Mint Iced Coffee on repeat! Smooth and lush thanks to the cold brew and oat milk, with a special blend of flavor from bright, fresh mint, and a gently split whole vanilla bean.

เว็บไซต์นี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งรวมถึง (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ท่านได้ยินยอมให้เราใช้เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ เราขอแจ้งว่าหากท่านไม่กดยอมรับ ท่านยังคงได้รับรายละเอียดข้อมูลรวมถึงได้รับประสบการณ์และการบริการอย่างดีที่สุดจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา กรุณากดปุ่มเพื่อยอมรับว่าท่านได้อ่านและตกลงใน ข้อกำหนดการใช้งานและ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Accept and Close